Gezondheidsplein Lelystad

 

Wij zijn welzijnswerkers, zorg- en hulpverleners die samenwerken in Lelystad en ons hebben verenigd in het Gezondheidsplein Lelystad.


Onze Missie

 • Wij gaan uit van de kracht van onze inwoners en willen waar nodig deze ondersteunen;
 • Wij bieden zoveel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek.

Onze Visie

Voor u werken wij samen op het Gezondheidsplein om de werkwijzen en acties op elkaar af te stemmen. Hierdoor weet u, uw familie en mantelzorgers, het wijkteam en de zorgaanbieders waaraan gewerkt wordt. Onze speerpunten zijn:

 • Positieve Gezondheid. We gaan zoveel mogelijk uit van gezondheid en de mogelijkheden (en niet van ziekte en beperkingen) van de inwoner. Hierdoor is er optimale ‘preventie’ mogelijk, en worden medische hulpvragen voorkomen.
 • Leefstijl en preventie, hierbij willen wij bewegen naar de universele preventie waarbij het accent van voorkomen meer naar de voorgrond treedt. De huidige preventie is nog veel gericht op geïndiceerde en zorg gerelateerde preventie, er is sprake van risicofactoren en/of ziekte. Met de universele preventie wordt het ontstaan van de/ een ziekte of erger worden van een ziekte voorkomen.
 • Integrale samenwerking (holisme), door het delen van kennis, data en gebruik makend van elkaars informatie en netwerk samen met hulpvrager en professionals te komen tot een zorgplan. In het zorgplan is zelfredzaamheid, welbevinden en veiligheid van de inwoner ons uitgangspunt.
 • Netwerk maximaal benutten. De krachten en mogelijkheden van de bewoner en van het netwerk worden maximaal ingezet om de hulpvraag op te lossen. 

 

Onze Waarden:

 • Cliëntgericht, bij alles wat wij doen is het vanzelfsprekend dat de vraag wordt gesteld voor wie doen wij het
 • Respect, dat wij mensen die anders denken en handelen bevragen ook als het gaat om zelfbeschikking (of de wijze waarop wij spreken met of over anderen)
 • Integriteit, wij delen informatie als dat nodig is en zijn aanspreekbaar op hoe wij handelen
 • Samenwerken, is voor ons vanzelfsprekend en wordt als dit niet het geval is besproken
 • Innovatief, dat wij het vanzelfsprekend vinden om ontwikkelen en ideeën die men vindt of heeft met elkaar delen
 • Wij pionieren naar oplossing ook buiten het gebied waarin wij zelf actief zijn
 • Wij weten dat we niet alles weten en laten anderen ons bevragen
 • Om dit alles mogelijk te maken is elkaar aanspreken ons niet vreemd